>

தொட்டுவிட முடியாத அவள் நினைவுகள் !!!!!

>> Sunday, May 31, 2009
தொட்டுவிட முடியாத
உன் நினைவுகள்
மறந்துவிட முடியாத
உன் ஞாபகங்கள்
வழி நடத்துகின்றன என்னை
மரண படுக்கையை நோக்கி...
0 comments:

தரம்

தொட்டுவிட முடியாத அவள் நினைவுகள் !!!!!
தொட்டுவிட முடியாத
உன் நினைவுகள்
மறந்துவிட முடியாத
உன் ஞாபகங்கள்
வழி நடத்துகின்றன என்னை
மரண படுக்கையை நோக்கி...0 comments:

Post a Comment

*** சங்கரின் பனித்துளி நினைவுகள் **** Headline Animator

கரை தொடாத கனவுகள் !!!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP