>

Archives

சிக்குன் குனியா !!!

>> Wednesday, August 12, 2009


சிக்குன் குனியா மீண்டும் பரவுகிறது.
அதனால்
சிக்கன் சாப்பிடும்பொழுது யாரும் குனிய வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீகள்!!!
- சிக்கன் சாப்பிட்டு கொண்டே யோசிப்போர் சங்கம்
0 comments:

தரம்

சிக்குன் குனியா !!!


சிக்குன் குனியா மீண்டும் பரவுகிறது.
அதனால்
சிக்கன் சாப்பிடும்பொழுது யாரும் குனிய வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீகள்!!!
- சிக்கன் சாப்பிட்டு கொண்டே யோசிப்போர் சங்கம்0 comments:

Post a Comment

*** சங்கரின் பனித்துளி நினைவுகள் **** Headline Animator

கரை தொடாத கனவுகள் !!!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP